2007. szeptember 1., szombat

Óír nyelv

Az ír nyelv a az indoeurópai nyelvcsaládba, azon belül pedig a szigeti kelta (és a 'Q' kelta) nyelvek közé tartozik. A brit (kymri) nyelvek közé sorolják a walesit, a cornwallit és a bretont, a goidelhez a skót gaelt (ami a hegyi skótok nyelve, az erse), a manxt és az írt. (A skótok gaeleknek hívják az íreket is.)

A latin nyelvek közül (a latin és a görög után) az írben maradt fent a legtöbb írásos emlék Európában, elsősorban a szerzeteseknek köszönhetően. Legkorábbi ismert formája az ogham-írás.

Az ábécé

Magánhangzók

-Magas hangrendűek:

i, í, e, é

-Mély hangrendűek:

u, ú, o, ó, a, á

-Diftongusok (kettőshangzók):

aé, aí, oé, oí


Mássalhangzók
/zárójelben a kiejtés/

Szó elején zöngés: c/k/, p/p/, t/t/

Szó közben, végén zöngétlen: c/g/, p/b/, t/d/

Szó elején zárhang: g/g/, b/b/, d/d/

Szó közben réshang: g/gh/, b/v/, d/dz/

f/f/

s/magas hangrendnél-s vagy mély hangrendnél-sz/

ph/f/

th/tsz/

ch/kh/

f*/hangtalan/

s*/h/

l/l/

Szó elején: m/m/

Szó közben, végén: m/mv/

***

Szabályok

A hangsúly a szó első szótagján van.

Az r, l, n (coll, corr, sonn) -t kicsit hosszabban kell tartani. Ha szókezdőek (rún, loc, not), akkor is keményebben kell ejteni, de nem írjuk duplán.

Nincs határozatlan névmás.

Szórend a mondatban: (kérdő- vagy tagadószó), ige, főnév ....


Palatalizálás

Ha magas hangrendű magánhangzó áll a mássalhangzó után (szó végén előtt).

Palatalizált:

bí - legyél - kiejtve bjí

ben - asszony - kiejtve bjen

Nem palatalizált:

buí - sárga - kiejtve bí

Az uí nem diftongus, csak arra szolgál, hogy elválassza az í-t és a b-t. (azaz az í ne palatalizálja a b-t)

daltae - gyerek - kiejtve dalte

Az ae nem diftongus, csak arra szolgál, hogy elválassza az e-t a t-től. (vagyis az e ne palatalizálja a t-t)

Ha kezdő mássalhangzó után van e vagy i, az mindig palatalizált.


Az igefajták

Gyenge igék:

-a tövű (marbaid)

-i tövű (léicid)

Deponens gyenge igék:

-i tövű (foilsigidir)

-a tövű (labraithir)

Erős igék:

-a tő végi msh. palatalizált (gaibid)

-a tő végi msh. nem palatalizált (benaid)

-a tő végi msh. vagy pal. vagy nem pal. (beirid)

Deponens erős igék:

-a tő végi msh. palatalizált (midithir)


Szó eleji hangváltozások

Betű Aspiráció (lenició, hajlítás) Prefixáció Nazalizáció (eklipszis, fogyatkozás)
a a a (ha) n-a (na)
o o o (ho) n-o (no)
u u u (hu) n-u (nu)
i i i (hi) n-i (ni)
e e e (he) n-e (ne)
á á á (há) n-á (ná)
ó ó ó (hó) n-ó (nó)
ú ú ú (hú) n-ú (nú)
í í í (hí) n-í (ní)
é é é (hé) n-é (né)
c ch (x) c (k) c (g)
p ph (f) p (p) p (b)
t th (tsz) t (t) t (d)
g g (kh) g (g) ng (ng)
b b (v) b (b) mb (m)
d d (dz) d (d) nd (N)
f f* (-) f (f) f (v)
s s* (h) s (magas-s, mély-sz) s (ss)
r r (r) r (R) r (rr)
l l (l) l (L) l (ll)
n n (n) n (N) n (nn)
m m (mv) m (m) m (mm)


Elöljárók

Tárgy esetet vonz:

ar - elé * asp.

for - ra, re, között, közé * *

i vagy hi - ba, be * naz.

la - val, vel, által * h

fo - alá * asp.

fri - valami felé, ellen, ig * h

co - hoz, hez * h

tar vagy dar - keresztül * *

Részes esetet vonz:

co - val, vel (konkrétabb) * naz.

do - hoz, hez, ig, részére * asp.

ó - tól, től, ból, ből (személy) * asp.

ar - előtt, részére * asp.

for - on, en, ön * *

i vagy hi - ban, ben * naz.

a - ból, ből * *

fo - alatt * asp.

di - tól, től, ból, ből * asp.

oc - nál, nél * *


Névelők

A névelő csak a birtok elé kell, a birtokos elé nem.

Eset Hímnem (e. szám) Hímnem (t.szám) Nőnem (e.sz.) Nőnem (t.sz.) Semleges (e.sz.) Semleges (t.sz.)
Alany in (msh),
int (mgh)
in,
int,
ind *asp.
in,
int, ind*asp.
inna *h. a *naz. inna *h.
Tárgy in *naz. inna *h. in *naz. inna *h. a *naz. inna *h.
Birtokos in (msh.),
int (s),
ind *asp. (mgh, f, l, r, n)
inna *naz. inna *h. inna *naz. in,
int,
ind *asp.
inna *naz.
Részes don,
dont,
dond *asp.
donaib don,
dont,
dond *asp.
donaib don,
dont,
dond *asp.
donaibFőnévragozás

N (nominatívusz) - alany eset

V (vokatívusz) - megszólító eset

A (akkuzatívusz) - tárgy eset

G (genitívusz) - birtokos eset

D (datívusz) - részes eset

Egyes szám (singular)

Többes szám (plural)

Kettes szám (dual)

Az o és io tövűek lehetnek hímneműek és semleges neműek.

Az i tövűek lehetnek hímneműek, semleges neműek és nőneműek.

Az a, ia és í tövűek nőneműek.

Igeragozás

Nincs főnévi igenév, helyette az I.szám 3. személyt használjuk (kijelentő mód, jelen idő).

Minden módhoz, időhöz, számhoz és személyhez két alak tartozik.

1. Független alak (absolute) - állításkor

2. Függő alak (conjunct) - kérdőszó, tagadószó után

Rel. - vonatkozó alak (aki öl)

Pass. - szenvedő alak (ő ölődik)

rel. - szenvedő alak vonatkozó alakja (ő, aki ölődik)


Kisszótár

A

adaig - éjszaka (nn-í)

argat - ezüst, pénz (hn-o)

aue - unoka (hn-io)

aire - rakomány, teher (hn-io)

áth - gázló (hn- )

art - medve (hn- )

aig - jég (nn-i)

adbar - anyag (sn-o)

árus - lakhely (hn-o)

anál - lélegzet

anim(m) - lélek

at - duzzadó, dombos

atach - könyörgés

abbgitir - ábécé ( -i)

argumint - érv, indok, bizonyíték ( -i)

athar - levegő

anoir - kelet

amatán - bolond

acht - de

and - ott

ad-cí - látni

as-beir - mondani

airid - szántani

ailid - felnevelni

aigid - hajtani, vezetni

ara-chrinn - elpusztítani, elveszni

ásaid - nőni (gy)

B

blíadain - év (nn-í)

bratt - köpeny (hn-o)

bás - halál (sn-o)

biad - étel (sn-o)

buiden - csoport, társaság, legénység (nn-a)

ben - asszony (nn-a)

bendacht - áldás (nn-a)

bán - fehér

bruar - darabok ( -o)

becc - kicsi

brott - ösztöke

bádud - fulladás ( -i)

bir - pont

bó - tehén (nn-kiv.)

bríathar - szó, ige (nn-a)

bí - legyél, légy

buí - sárga

ball - végtag (hn-o)

bél - ajak (hn-o)

bucae - puhaság

bith - világ (hn-u)

bir (biur) - nyárs (sn-u)

boc - puha

bís - spirál (mod.)

Brigit - Brigitta (nn-í)

beo - élet, fizikai inkarnáció

bratán - lazac (hn-o)

baidid - fulladni

bruid - törni, darabolni

brisid - törni

benaid - ütni

berraid - megnyírni

berid - vinni, cipelni, bírni vmit

C

claideb - kard (hn-o)

cenél - faj, törzs (sn-o)

cnáim - csont (hn-i)

cumachtae - erő, hatalom (hn-io)

cennaige - kereskedő (hn-io)

cíall - érzék, értelem (nn-a)

crann - fa, árbóc (sn-o)

cenn - fej (sn-o)

corp - test (sn-o)

céol - zene (sn-o)

céile - társ, követő (hn-io)

cride - szív (sn-io)

cland - leszármazott, klán, gyerek (nn-a)

creitem - hit (nn-a)

comairle - tanács, értesítés (nn-ia)

cúl - hát, mögötte

cor - helyezés, rakodás

corr - darumadár

coll - mogyoróbokor

cú - kutya

cath - csata (hn-u)

croch - kereszt (nn-a)

comparit - összehasonlító ( -i)

canóin - kanonok, egyházi törvény (nn-í)

carpat - szekér (hn-o)

cuimne - emlékezet

cloch - kő (nn-a)

cathir - város, ország (nn- )

coill - erdő

comlae - retesz, -kapu (mod.)

cailleach - banya

coire - üst

cruit - kis hárfa

cláirseach - nagy hárfa

cruth - alak, forma (hn-u)

cerc - tyúk

cerd - szakértelem

ceo - köd

caraid - szeretni (gy)

cingid - lépni

ceilid - rejteni

cluinethar - hallani

creitid - hinni

comalnithir - teljesíteni, végrehajtani (gy)

cruthaigidir - készíteni, csinálni, teremteni (gy)

celid - elrejteni, eltitkolni

cuirethar - rakni, tenni

D

día - isten (hn-o)

demun - ördög (hn-o)

déine - gyorsaság (nn-ia)

domun (doman) - világ

daltae - nevelt gyerek (hn-io)

duine - ember (hn-io)

delb - kép (nn-a)

dliged - törvény (sn-o)

derc (k) - lyuk

derc (g) - vörös

delc - tüske

dubae - bánat

dub - fekete

dám - társaság

dér - könny

dán - ajándék, tehetség

da - kettő

dían - gyors

dúin - erőd

diall - lejtő, hanyatlás (sn-o)

dígal - bosszú ( nn-a)

doínacht - férfikor, férfiasság (nn-a)

dúthracht - vágy (nn-a)

dam - ökör (hn-o)

draig - láng, tűz (nn-i)

druimm - hát, töltés (sn-i)

dúile - élőlények, elemek

deug - ital (nn-a)

daur - tölgy ( -u)

dorus - ajtó (sn-u)

draic - sárkány

des - dél

do-icc - jönni

do-gní - csinálni, tenni

do-beir - adni, hozni

do-moinethar - gondolkodni

dáilid - kiosztani, elosztani

E

ech - ló (hn-o)

ecnae - bölcsesség (hn-io)

én - madár (hn-o)

étach - ruha, szövet (sn-o)

ernaid - hagyományozni, adakozni

F

fer - férfi (hn-o)

folt - haj (hn-o)

fis - tudás

fér - fű (sn-o)

fírinne - kegyelem, igazság, becsület (nn-ia)

fiach - holló ( -o)

fotae - hosszú(ság)

fír - igaz

fuil - vér

fin - fehér

fíach - adósság, tartozás (hn-o)

fortach - segítség (nn-a)

firmimint - égbolt ( -i)

fraig - fal (nn-i)

féin - maga (visszaható névmás)

flesch - pálca

fid - erdő, faanyag (hn-u)

foilsigud - kinyilatkoztatás (hn-u)

fot - hosszúság

Findubair - Findubair (nn- )

fo-ceird - rakni

fo-gaib - kapni, szerezni

feilid - vezetni

foilsigidir - felfedni

feidligidir - kitartani, elviselni, fennmaradni, kiállni

fedid - vezetni (e)

G

guide - ima, kérés (nn-ia)

gataige - tolvaj (hn-io)

grían - Nap (nn-a)

gaéth - szél (nn-a)

gat - fűzfavessző

gilla - szolga

gel - ragyogó, fényes

gabál - hódítás, bevétel (nn-a)

ga - dárda, lándzsa (hn-o)

graig - ménes (sn-i)

galar - betegség, beteg (hn-o)

guth - hang (élőé) (hn-u)

gin - száj (hn-u)

gním - tett (hn-u)

gelach - Hold

gríanchloch - kvarc (napkő) (nn-a)

gníid - tenni, csinálni

gaidid - lopni

gairid - hívni (e)

guidid - imádkozni (e)

geilid - legelni

glanaid - tisztítani

I

inis - sziget (nn-í)

íasc - hal (hn-o)

innád - nem...-e (tagadó kérdőszó)

ingen - lány, lánya (nn-a)

iarthar (iargail) - nyugat

ithid - enni (e)

ibid - inni (e)

L

lebor - könyv (hn-o)

loéch - harcos (hn-o)

long - hajó (nn-a)

lám - kéz (nn-a)

lon - feketerigó (hn-o)

lón - tartalék, ebéd

loc - hely

lom - kopár, meztelen

leth - fél (sn-o)

liaig - orvos (hn-i)

laithe - nap, napvilág (sn-io)

Lugaid - Lugaid (hn- )

lenaid - követni

légaid - olvasni (gy)

léicid - elhagyni, elengedni

lingid - ugrani

labrithir - beszélni

M

macc - fiú, fia (hn-o)

muir - tenger (sn-i)

móin - mocsár, tőzegláp ( nn--í)

matan - reggel

moídem (maídem) - büszkeség

mug - rabszolga

maigen - hely

mind - korona, fejék (sn-u)

muin - hát

macc tíre - farkas (a föld fia)

macc alla - visszhang ( 'a szikla fia')

mag - mező

mell - szép

maldacht - étok (nn-a)

méit - méret (nn-í)

medún - közép, közepe (hn-o)

menmae - elme

mucc - disznó (nn-a)

mess - ítélet (hn-u)

mid - mézsör (hn-u)

molad - dícséret (hn-u)

meilid - őrölni, elfogyasztani

midithir - bíráskodni

molaithir - dícsérni, magasztalni

melid - elfogyasztani, elpusztítani

móraid - dícsérni, erősíteni

marbaid - ölni (gy)

N

notaire - írnok (hn-io)

nél - felhő (hn-o)

nert - erő (sn-o)

ní - nem (tagadószó)

not - feljegyzés, jegyzet

nó - vagy

nathir - kígyó (nn- )

O

óc (oac) - fiatal harcos (hn- )

ór - arany

ocus - és

olc - rossz

oíph - szépség

P

póc - csók

popul - ember

penn - tol

pían - büntetés, verés (nn-a)

posit - pozitív ( -i)

persan - személy (nn-a)

R

rígain - királynő (nn-í)

recht - törvény (hn-u és o)

rún - rejtély (nn-a)

rúad - vörös hajú ember (hn-o)

rechtaire - intéző (hn-io)

rind - csillag (sn-u)

ro-cluinethar - hallani

renaid - árulni

reithid - futni

rímid - számolni

ráidid - előadni, mondani

S

slóg - sereg (hn-o)

salm - zsoltár (hn-o)

son - hang (hn-o)

súil - szem (nn-i)

sétig - feleség (nn-í)

sochaide - sereg (nn-ia)

scáth - árnyék (sn-o)

sacart - pap (hn-o)

scél - történet (sn-o)

sund - itt

sin - az

sín - időjárás

sen - öreg

sén - ómen

sop - csutak, szalmacsomó

sonn - karó

síl - mag

sel - időtartam

solus - fényes

soilse - fény (nn-ia)

superlait - felülmúlhatatlan ( -i)

sail - fűzfa (nn- )

suth - leszármazott (hn-u)

scríbndid - írástudó (hn-i)

slige - öszvény, út

sernaid - szétszórni

samlithir - összehasonlítani

suidigithir - tenni, helyezni

sluindid - említeni,megnevezni, ajánlani

soíraid - menteni, szabadítani

soiraid - nemesíteni

T

trummae - súly, súlyosság (nn-ia)

trócaire - szánalom, irgalom, becsület (nn-ia)

techtair - hírnök (hn-io)

túath - törzs, királyság (nn-a)

tempul - templom

trén - erős ember (hn-o)

túarae - étel (nn-ia)

tol - vágy, akarat

togu - választás

torud - gyümölcs

tech - ház

tromm - nehéz, súlyos

tír - föld

tarb - bika (hn-o)

tabernacuil - imaház, szentségtartó ( -i)

testimin - szöveg ( -i)

tailm - parittya (nn-i)

talam - föld

teine - tűz

tuath - észak ( szóösszetételekben) (ó thuaidh-északon)

tríchos - triskele

tríchosach - három lábú

topur - kút

teichid - elmenekülni

techtaid - birtokolni

U

ungae - uncia (nn-ia)

uisge - víz

uaithne - hárfa

http://wikisource.org/wiki/Category:Gaeilge

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Increasingly people are adopting this technique which they're locating really simple to practice.

Take a look at my blog post; http://Partytraffic.Com/base/Derickgri/