2009. augusztus 19., szerda

Kelta szimbolika

A Kelta -Wicca Hagyományőrzők Egyházának jelképe a kozmikusságot jelképező körbe írt felfelé (szellemi sík felé) irányuló háromszög, benne az ősi háromkarú spirálszimbólummal, a triskelével. A spirál a druidák leggyakoribb szimbólumai közé tartozik. A kifelé csavarodó a születést, a kiáradást, a fejlődést, míg a befelé haladó a halált, a beszűkülést és a megérkezést szimbolizálja. A neolitikum kőemlékeinek elmaradhatatlan motívuma, már a kelták előtti időben is jelen volt. Neve a latin spiro, lélegzet szóból származik. Sok helyütt beavatási jelkép volt, kanyarulatai megfeleltek a beavatás fokozatainak. A szertartásos spiráltánc és labirintus-járás mind a helyes útra térést, a magasabb szintre jutást voltak hivatottak elősegíteni.

A pogány hagyományban a természet megújítása és a körforgás elősegítése végett járták a spiráltáncot a nagyobb ünnepeken, főként tavasszal, Ostara és Beltane napja körül. A kettős spirál kifejezi a természet meghalását és újjászületését, a világ dualitását.
Termékenység- szimbólumként az anyaméh és a hold, férfi jelképként a kozmikus kígyó megjelenítője.

Az ábrán látható háromkarú spirál a triskele. Ez a szimbólum egy közös középpontból kiinduló, az óramutató járásával ellentétes irányba forgó három spirálból áll. A kelta kozmonológia hármasságát, a földet, az eget és a tengert (vizet) jelképezi. A triskelét mozgató erő a tűz, vagyis a(z) (isteni) szikra. Középpontja maga az őstermészet (tér). A kör talán az ember legelsőként használt szimbóluma. A végtelen és a tökéletesség jelképe. A vándorló népek sátrainak és az ősi városoknak egyaránt kör volt az alaprajza. Az atlantiszi város jele a négy részre osztott kör, az ég és a föld harmóniájának kifejezője. Az ebben található vonalak a négy égtáj, az év négy évszaka a négy őselem, közepe az isteni erő, a tökéletesség és az ötödik elem szimbóluma. A nappálya (kör) négy nagy állomását is jelöli a napkerék, más néven Wotan -kereszt. Az ábrán látható négy kis négyzet (a fizikai sík jele) szimbolizálja az irányokat és az alapelemeket. A klasszikus európai tradíció szerint az északi irány a föld, a déli irány a tűz, a nyugati irány a víz és a keleti irány a levegő. Írország felosztása szerint a nyugat a víz (Munster tartomány), az észak a levegő (Connaught), kelet a tűz (Ulster) és dél a föld (Lenster). A négyzetekben található gömbök magát a Földet, vagyis mind a négy elem "földies" megnyilvánulásait jelképezik.

Nincsenek megjegyzések: