2009. augusztus 19., szerda

A mágusok eszközei - A kehely

A kehely a női princípium jelképe. Az intuíció, a megérzések, a befogadás szimbóluma. Ezüstből, rézből, kristályból, üvegből és fából készítve egyaránt alkalmas a mágus vagy a boszorkány rítusai számára. A szertartások elengedhetetlen eszközeként az áldozatra szánt vért, bort vagy egyéb folyadékot tartalmazza.
A kelta mitológia híres üstje a Daghda isten által birtokolt csodás edény, melyből soha nem fogy ki az étel. A határtalan fantázia, a bőség, a kimeríthetetlen gazdagság és az anyaméh szimbóluma. Az ősi népek áldozati üstjei és a keresztény keresztelőmedence a megtisztulást és a beavatást egyaránt jelképezte.

A történetek szerint Jézus földi életének csomópontjait két fontos kehely jelezte. Az első Mária teste, melyben a szentlélek mnegmerítkezve megtermékenyítette Jézus anyját, a másik, amit Jézus használt az utolsó vacsorán. A későbbi Arthur -mondákban ez a Grál, a szent kehely, ami a keresztény vallásban, mint a Krisztus vérét felfogó edény szerepelt. A legenda úgy tartja, Arimatheai József Britanniába vitte, ahol az ereklyének nyoma veszett. A Grál -lovagok a legfőbb feladatnak az erényeiket és spirituális fejlettségüket szimbolizáló kehely megtalálását
tartották.

Az üstök, edények, kelyhek a régiek számára a halált és a születést (újjászületést) egyaránt jelképezték. Ez a szimbólum sokszor hajóként is megjelent az ábrázolásokon. Héliosz napisten bárkája egy aranycsésze volt. Ennek segítségével kelt át az éjszaka (vagy alvilág) tengerén nyugatról keletre.
A görög és a kelta mitológia üstjei a harcosok, istenek újjászületését segítették elő. A papok vagy papnők beletették és megfőzték a halottak testét, hogy azok új életre kelve szálljanak elő belőle. A híres Gundstrup üst, vagyis egy Dániában talált kelta kori lelet egyik domborműve is ezt a folyamatot ábrázolja.

Az égen a Szűz csillagkép a megfelelője és a Szűz által felborított kehelyből előmászó vizikígyó. A női ősvíz és a phallikus szimbólumként értelmezhető, de a víz gyermekeként megjelenő állat otthona. A Vízöntő csillagkép ábrázolásain felbukkanó két korsó az élet és a halál vizét tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések: