2009. augusztus 19., szerda

Parszifál és a Tarot 22 nagy arkánuma

Parszifál története bolondruhában kezdődik. A 0. Bolond kártyája a nyitottság, a kezdet, a gondtalanság kifejezője. A fiú lelkesen, naívan indul a világ megismerésére, szabad, gondtalan. Vonzza az ismeretlen, nem aggódik sorsa miatt.

Az 1. lap a Mágus, amikor a cselekvő ember kipróbálja, mire képes. A kreativitása, az önbizalma segítségével Parszifál legyőzi a Vörös Lovagot, s bejut a várba.

A 2. számú lap a Főpapnő. A tudattalan, az álmok, az érzelmek, az intuitív tudás szimbóluma. A fiú tanulási folyamata már a passzív, titokzatos, számára ismeretlen lovagi feladatok megértéséhez ért. Nem elégszik meg a fizikai győzelemmel, rájön, hogy van egy másik oldala is a tudásnak. tehát tanítót keres.

A 3. az Uralkodónő, a gyakorlati problémák, a gyakorlat, a biztonság utáni vágy, a fejlődés, gyarapodás kártyája. Parszifál elérkezik Gurnemanz kastélyába, ahol megtalálni véli a keresett tanítót, a biztonságot. Fejlődése komolyan elkezdődik.

4. kártya az Uralkodó. A szilárdság, a hatalom, az ítélet, a törvény és a tekintély szimbóluma. Példánkban ez Gurnemanz tanításának feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, és a fiú- apa kapcsolat kialakulása.

Az 5. a Főpap a spirituális kérdések, és a lét értelmének keresése, az engedelmesség és maga a morális tanítás. A jó lovag nem kíváncsi, nem kérdezősködik. Parszifál ezt feltétel nélkül elfogadja, s alkalmazza is.

A 6. lap a Válaszút, vagy Szeretők. Jelentése a választás, egy konfliktushelyzetben vagy érzelmi problémában az önálló, racionális döntés. Mikor a fiú megmenti Kondviramurt, elvehetné feleségül, de ő az anyját választja.

7. kártya a Diadal vagy Szekér. Az utazás, mozgás kifejezője és az ellentétes hatások, ellentétek kiegyensúlyozásának szükségessége, a tudatos és a tudatalatti kettőssége. Alkalmazkodás a társadalomhoz, a társadalmi értékekhez, és a győzelem. Mikor Parszifál találkozik a beteg halásszal, nem kérdez semmit. Érzi az ellentétet saját érzései és a tanítás között, de egy kialakult elképzelést, egy tanult viselkedési formát alkalmaz. Még nem tapasztalta meg, hogy ez sikeres vagy sem, csak alkalmazkodik tanítója elképzeléséhez. A várban látott véres dárda az ego és a harc szimbóluma. A győzelem és a bukás lehetőségét egyaránt megmutatja.

A 8. kártya az Igazság, a belső nyugalom, a harmónia, az elszámolás tetteinkről, az eredmények helyességének megkérdőjelezése. A lovag érzi, hogy valamit elrontott. Sigune világosítja meg számára az igazságot. Lelkileg összetörten bolyong a világban, s egészen addig nem tud megnyugodni, míg nem találkozik Trevrizenttel, a bölcs remetével.

Ez a 9. számú lap, vagyis a Remete, aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni félelmeinkkel. Trevrizent-től Parszifál végre megtanulja az igazi lovag kötelességét, s megbékélve indulhat tovább.

A 10. lap a Sorskerék, Szerencsekerék, vagy Karma. Jelképezi a sors törvényszerűségét, a személyes életfeladatot, a sorsfordulatot. Parszifál megtalálja az életcélját, felismeri, miként segíthet a Halászkirályon.

A 11. kártya az Erő, az energia, elszántság, önbizalom és a győzelem. A lovag merészen, bátran, telve nyugodt önbizalommal, legyőzve félelmeit, kudarcát. elindul Anfortashoz.

A következő kártya az Akasztott, a 12-es számot viseli. Az eddigi nézőpont felülvizsgálatát, az újrakezdést, a próbát jelenti Parszifál életében. Megteszi az első gyakorlati lépést az új tudás alapján.

A szenvedő királyt megszánja, s ezáltal eljuttatja a 13. kártyához, ami a Halál. A lap jelentése a lezárás, befejezés, belenyugvás, általában egy életperiódus vége.

A 14-es lap a Mérték. Egy magasabb szintre lépés, mértéktartás, a vágyak és lehetőségek közötti középút megtalálása, a józanság. A következő kártyával kiegészülve értelmezhetjük.

Ennek ellenpólusa, a 15., vagyis a Kísértés, más néven az Ördög, a tudatalatti elfojtott energiái, a bűneink felismerése és az elfojtott indulatok. A lovag a feladatot megoldotta, ám a bölcsességhez mindkét oldalt ismernie kell. Parszifál megváltja a királyt, ezáltal magasabb fejlődési szintre lép, de csak akkor fogadhatja el a Grál kastély trónját, ha személyiségének árnyoldalaival is tisztában van. A királynak tökéletesnek kell lennie.

A következő lap a 16. Torony, a beszűkült látásmód, élethelyzet összeomlása, az utolsó gát áttörése, a lélek börtönéből való kiszabadítása. Ez egyfajta megszabadulás a földi kötöttségektől ami az isteni uralkodóvá válás elengedhetetlen feltétele.

A 17. kártya a Csillag, a harmónia, az egyensúly, a remények és a beteljesült szerelem szimbóluma. Parszifál végre átadhatja magát ennek az érzésnek is, s feleségül veheti Kondviramurt.

A 18. a Hold kártyája. Az érzelmeket, a visszavonultságot, a hirtelen zavarodottságot, a nőt, a szülést és a termékenységet is szimbolizálja. Parszifál hirtelen támadt új élete előhozhatta a zavart, a kételyeket alkalmasságának újragondolását. De a Hold az anyaság jelképe is. Az új király asszonya megszüli Lohengrin-t és Kardais-t.

A 19. kártya a Nap. A világosság, a tudás, az önbizalom a siker, a beteljesülés kártyája. Parszifál érett uralkodóvá vált. A pillanatnyi tétovázáson túllépett, megismerte saját erőit.

Ezt követi a 20. kártya, a Feltámadás, vagy más néven az Itélet. Parszifál megszabadul a haláltól, számadást vet életéről. Ez a megmérettetés szükséges a továbblépéshez, az istenné váláshoz, az örökléthez.

Az utolsó állomás a 21. Világ. a teljesség, beteljesülés, harmónia, a nő és a férfi összeolvadása, a Nagy Mű befejezése. Parszifál végre megtalálta helyét az életben, többre jutott, mint azt képzelhette volna. Valódi lovaggá vált, aki alkalmas a Grál, és a Szeretet megértésére.

Nincsenek megjegyzések: