2009. augusztus 19., szerda

Wicca vallás

A Wicca, más néven Zöld Boszorkányság a látható és láthatatlan természet tiszteletén alapuló több ezer éves mágikus termékenységkultusz folytatása. A természet, a béke, és a mágia vallása. (A Wicca jelentése meghajlítani, megváltoztatni. Azokra az emberekre utal, akik meg tudják változtatni a valóságot.)

A Wicca Európában az 1940-es 50-es években született újjá. A Boszorkányság megújítása Gerald B. Gardner (1884-1964) nevéhez fűződik, aki 1939-ben csatlakozott egy dél-angliai, akkor még titokban létezô boszorkánycsoporthoz, majd késôbb saját coveneket alapított, s írásban is lefektette a modern Wicca alapjait.
A vallásnak ma már több százezer követője van a világon, főként Nyugat- Európában és Amerikában, akik covenekben, hivatalos Egyház keretein belül végzik munkájukat. (A coven a latin conventus -gyűlés, gyülekezés- szóból származik.)

A boszorkányok titkos tanításait az Árnyak Könyve tartalmazza. Minden csoport és minden boszorkány saját könyvvel rendelkezik. Ebben az ősi tudást viszik tovább és a saját tapasztalataikat is feljegyzik.

Szervezeti felépítése és beavatási fokozatai

A beavatott tagok csoportja három részre oszlik.
A legalacsonyabb fokozat az avatott, a második a pap és papnő, a harmadik pedig a főpap és főpapnő. A főpapi vagy főpapnôi fokozatot minimum 5 év tanulás után lehet elérni. Az avatottak, papok, papnők a főpap vagy a főpapnő tanítványai. Egyéni fejlődésük ütemében léphetnek tovább. Az első szintű beavatás legkorábban 1 év tanulás után lehetséges.

Az avatottak feladatai közé tartozik az oltár felállítása, a rituálé kellékeinek előkészítése, a hely megtisztítása, a vallás történetének ismerete.

A papok és papnők feladata a vallás és a szertartásrend teljes körű ismerete, az avatottak fejlődésének segítése, a szertartás helyének felszentelése. Ők a a főpap és főpapnô segédei.

A főpapok és főpapnők feladata a fentiek ismerete mellett a szertartás vezetése, az Isteni Pár meghívása, az Isteni energiák közvetítése. Az egyes csoportoknak egy aktív főpapja és egy aktív főpapnője van. Az Isteni Erőt a rituálé alkalmával a vezetők feladata a résztvevők számára elérhetővé tenni.

Szertartásrendje

A vallás tagjai a szertartások alkalmával közösen nyilvánítják ki tiszteletüket az Isteni Pár felé, valamint kérik segítségüket a főpap és a főpapnő irányításával, akik egyben az isteni energiákat is közvetítik a hívők felé.

A rituálék az alábbiakban felvázolt szertartásrend alapján történnek, az aktuális alkalom sajátosságainak figyelembe vételével.
  1. A tagok, beleértve a főpapot és főpapnôt is, testiekben és lelkiekben megtisztulnak és felkészülnek a rituáléra.
  2. A szertartásban aktívan résztvevő beavatott tagok előkészítik az oltárt és felszentelik a szertartási eszközöket.
  3. A főpap és a főpapnő meghívja az Isteni Párt, és segít létrehozni a kapcsolatot a felsőbb lény és a hívek között.
  4. A tagok tiszteletüket fejezik ki az Isteni Pár előtt és esetleg segítségüket kérik.
  5. A vezetôk beszédet intéznek a tagokhoz az éppen aktuális témakörben.
  6. A jelenlévők létrehozzák a Boszorkánykúpot, ami egy örvénylő energiatölcsér, és ennek erejét használják fel az aktuális célok elérésére.
  7. A tagok megköszönik az Isteni Pár jelenlétét, segítségét, a vezetők lezárják a szertartást.
A Wicca ünnepei

A Wiccának nyolc fő ünnepe van. (A téli és a nyári napforduló, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, és ezek felezőpontjai.) Ezek neve sabbat.

-Imbolc (Imbolg, Oimelc): február 1. A növekvő fény, a megtisztulás, a tűz, a gyertyaszentelés, a szűz istennő ünnepe, új tagok avatása.

-Ostara (Eostara): március 21. (tavaszi napéjegyenlőség) A tavasz, az ébredő természet és az életerő ünnepe.

-Beltane ( Beltene, Walpurgis): május 1. A szerelem, az Isteni nász, a természet, a fák, a lombok, virágok, a meleg, ünnepe.

-Litha (Midsummer): június 21. (nyári napforduló) A tűz, a nyár, a termékenység és az ereje teljében lévő Napisten és a termékeny Földanya ünnepe, rituális tűzgyújtás, a tűz átugrálása.

-Lughnasadh (Lammas): augusztus 1. Lugh isten és a termékeny Anyaistennő esküvője, a gabona, az aratás, a termékenység, az új kenyér, a játék ünnepe.

-Mabon (Modron): szeptember 21. (őszi napéjegyenlőség) A gyümölcsérés, a szüret, a bőség, a harmónia, az egyensúly, a megelégedettség és a Földanya (Modron) ünnepe.

-Samhain (Halloween): november 1. Az ősök, a halottak, az alvilági Agancsos Isten ünnepe, a kelta újév kezdete.

-Yule: december 21. (téli napforduló) A Nagy Istennő gyermekeként újjászülető Napisten ünnepe, a téli napforduló, a fény újjászületése.


A kisebb ünnepek, például a telihold ünnepek, vagy a nemzetenként változó ünnepek neve esbat.


Magyar ünnepek

-Szent György nap - április 24. A gellérthegyi találkozó napja.

-Luca nap - december 13. A Sötétség ünnepe.


A Wicca Istenei

A különböző irányzatok egy Isteni Párt tisztelnek. Az Agancsos Isten a természet körforgását, megújulását, a termékenységet szimbolizálja. A kelta tradícióban Cernunnos (Carnún) néven szerepel. Női párja a Nagy Anyaistennô (egyes tradíciókban Földanya, vagy a Háromarcú Holdistennő). A Nagy Istennő hármassága a Hold három fázisát jeleníti meg. A növő hold a Szűz Istennő, a telihold a termékeny Anyaistennő, a fogyó hold pedig az öreg, terméketlen Banyaistennő.
A különbözô mitológiákban például Artemisz, Aphrodité, Hekaté (görög), Morrighan, Macha, Badb (kelta), Eriee (Eriu, Eri, Eire), Fodhla (Fotla), Banbha (Banbna, Banba) (ír) stb...

Az újpogány mozgalmak újra előtérbe helyezték az Anyaistennô tiszteletét, kiegyenlítve ezzel a férfi istenek több évszázados uralmát.

Az Isteni Pár a különböző tradíciókban, mitológiákban és rendszerekben más- más formában és néven jelenik meg, ami természetesen ugyan annak az Erőnek a különböző megnyilvánulási formáját takarja.

A Wicca legismertebb irányzatai

A Wiccának több ismert irányzata van. Ezek alapjaikban, hitvallásukban megegyeznek, csak szertartásrendjük, mitológiai hátterük különbözhet egymástól.
A leghíresebb irányzatok közé tartozik a már említett Gardner által alapított Gardneriánus Wicca. Ôk a természet közelségének fontosságát hangsúlyozzák. Közülük sok covenben meztelenül végzik a szertartásaikat, ami a csoporton belüli egyenlőségre utal. Ezt az irányzatot Skyclad-nek, Égbe Öltözöttnek is nevezik. Leghíresebb képviselői Doreen Valiente, Patricia C. Crowther és Monique Wilson, akik még Gardnertől nyerték el beavatásukat.

Sokban hasonló az Alex Sanders által létrehozott Alexandriánus Wicca is, csak nagyobb hangsúlyt fektetnek a szertartásokra. Leghíresebb Alexandriánusok Janet és Stewart Farrar és dr. Vivianne Crowley.

A Tradicionális vagy Örökletes Boszorkányság a családi hagyományokra épül, általában titokban, zártan működik. Leghíresebb Old George Pickingill.

A Szász Boszorkányság az angolszász tradíciókra épül. Istenpárja Freya és Wotan. Kidolgozója és jelenlegi vezetője az amerikai Raymond Buckland.

Hasonló az Északi (Nordic) vagy Germán Boszorkányság. A mágikus erejű rúnák erejét, a hősök, harcosok kultuszát elevenítik fel. Istenként Odint, a germán mitológia főistenét tisztelik.

A Dianikus Wicca a Wicca feminista irányzata. A Nagy Istennőt Diana néven tisztelik. Csak nők lehetnek a tagjai. (Vannak leszbikus coveneik is.) Követői közé tartozik a magyar származású Zsuzsanna Budapest (Mokcsay Zsuzsanna).

A Sámánisztikus Boszorkányság szintén erôsen feminista jellegű irányzat, táncokkal, zenéléssel, dobolással. Férfiak is tagjai lehetnek. Nagy súlyt fektetnek az Egység és az Egyensúly megértésére. Nincsenek vezetőik. Híres képviselőjük Shan, aki előzőleg Dianikus csoport tagja volt.

A Tudományos Boszorkányság (Boszorkányság Mint Tudomány) szintén Amerikában jött létre. Vezetôje Laurie Cabot. A mágikus és parapszichológia tudományokat helyezik előtérbe.

A Faery Tradition a tündér-hagyományokkal foglalkozik. Irányítója és vezetője az amerikai Victor Anderson.

Az Amerikai Kelta Wicca hozzánk (KWHE) hasonlóan a kelta tradícióra építi rendszerét. Alapítója Jessica Bell. (Lady Sheba)


Hitvallása


Ami közös a különböző tradíciókban:

-A látható és láthatatlan természet tisztelete, szeretete, az örök körforgás elfogadása.

-Az Isteni Pár tisztelete, tehát a férfi és női aspektus egyenrangúságának elfogadása Isteni és emberi szinten egyaránt.

-Etikai szabálya, tanítása: Azt teszel amit akarsz, csak ne árts másoknak!


A Wicca minden okkult, metafizikai, filozófiai és vallási rendszert elfogad. Tanításai között megtalálhatók az ókori misztériumok ugyan úgy, ahogy a sámánizmus egyes elemei, a keleti filozófiák vagy az okkultizmus és a rituális mágia.

A Wicca szabad vallás, nem térít, nincsenek dogmái, parancsolatai. A csoportok vezetői sem uralkodnak a coven tagjai felett, csak tudásszintjük különbözteti meg őket a többiektől. A boszorkányok legfontosabb tevékenységei a természet, a Föld védelme, és a gyógyítás.

A Kelta Wicca Hagyományőrzők a Wicca közös hitvallását a Kelta Tradícióra alapozva gyakorolja. Az ősi természetvallás, és hit felelevenítése mellett, az ősi kelta természeti ünnepeket és hagyományokat kutatja, használja.


A Boszorkányok mágiája

A Wiccának három fokozatát különböztetjük meg:
  • az első a mágikus hit és a hagyományok megőrzése
  • a második a misztikus tudás megszerzése
  • a harmadik pedig a mágikus erő használata.
Az ősi hit fontos része a mágia, amit bárki gyakorolhat. A boszorkányok szerint nincs külön fekete és fehér mágia. Cselekedeteink, céljaink határozzák meg, mivé alakul. Minden tudást és erőt lehet pozitív és negatív cél érdekében alkalmazni. Mi azonban nem használjuk romboló, pusztító szándékkal, mert ez ellenkezne a természet tiszteletével, és a hitünkkel.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nagyon erdekes, koszonom