2009. december 27., vasárnap

Ír kelta istenek és helyek: C

Caelte: Finn király harcosa, aki megölte Lirt.

Caibar: Conor másik neve.

Cailleach: Boszorkány.

Cairbré: Coirbre néven is megtalálható. Oghma isten, más forrásban Ross és Mata fia. Ailill testvére. Danu népének bárdja, aki arról lett híres, hogy Bresnek írt gúnyverset, mert Bres előzőleg kigúnyolta a költőket.

Cairbré Lifechair: Conn király dédunokája. Ulster királyával, Finnel csatázott Gavránál, ahol Finn elesett.

Callatin: Boszorkánymester és varázsló. Három boszorkány apja. A Mab királynővel vívott harcban hetvenhét fiával támadt Cú Chulainnra, de Fergus leszúrta. Lányai holló képében csalták Cú Chulainnt Muirthemné mezejére, ahol a hős életveszélybe kerül.

Cumhail: A gall Mars mellékneve. Jelentése hatalmas.

Carnún: A gall Cernunnos (Szarvval Bíró, Hegyes) Ünnepe a november 1.-én tartandó Samhain (Halloween). A fején látható szarvasagancs, a természet halálának és megújulásának jelképe. A vadászat, a bőség, a termékenység, a gazdagság és a jó termés biztosítója. Agancsán egy-egy nyakperec (Torques) látható. Szarva és emberi füle van. Kígyó kíséri. A Gundestrupi üstön maga alá húzott lábakkal ülve ábrázolták. Az állatok ura, királya, védelmezője és pásztoristen is. Bal kezében kosfejű kígyót tart, jobbján szarvasbika ül. Zsákjából pénz folyik. A samhain jelentése egyesülés, gyülekezés. Október 31-én éjjel megnyílnak a sidek, a két világ közötti átjárók. Ez a kelta újév napja, mely nem tartozik sem előző, sem a következő évhez. Cernunnos néven ő a Wicca egyik főistene.

Cathbad: Cathba, Katbad, Cathbadh néven is szereplő druida. Cú Chulainn anyai nagyapja. A hős tőle kapta a nevét, mikor megölte Cullan kovács kutyáját. Derdriu születése előtt jóslatot mondott és Cú Chulainn-t oktatta mágiára.

Caur Find: Finn másik neve.

Cessair: Ír királynő, aki az özönvíz után népével együtt elpusztult. A görög Kirké megfeleője.

Cian: Dian Cecth fia. Miacht testvére. Beszökött Balor lányához, Eithne-hez (Ethnee) a toronyba és magáévá tette. Fiuk Lugh. Gyermekei Cú és Cethren is.

Clessamor: Cú Chulainn neve Macpherson költeményeiben.

Coibre: Coirbre és Cairbre néven is megtalálható. Oghma utóda az ékesszólásban. Étain fia. A Tuatha De Danann költője, aki Bresnek írt átokverset.

Conan: Morna fia, Goll testvére, Finn ellensége.

Conchobhar: Ulsteri (fővárosa Emin Macha) király. Isz. 33-ban halt meg. Dechtiré fivére, Cú Chulainn nagybátyja. Madarak útmutatása alapján találta meg a csecsemő Setantát. (Cú Chulainn) Derdriu születésekor elhatározta, ha a lány felnő, feleségül veszi, de a lány beleszeretett Noisibe, s rávette, hogy szöktesse meg. A király megölette Noisit és a fivéreit. Macha történetében is szerepel. a Táin Bó Cuailgne, A Cuailnge-i marharablás történetében egy szép bikáért száll harcba Írország négy tartománya élén Conchobhar elvált asszonya Medb (Ailil neje), az ötödik tartomány, Ulster ellen. Sualtaimh levágott feje szemrehányást tesz az ulsteri tartományt védőknek, amiért késtek, és nem tudtak időben segíteni Cú Chulainn-nak. Conchobhar ulsteri király válasza: Kissé túl hangos ez a kiáltás, hiszen felettünk az Ég, alattunk a Föld, s körülöttünk a Tenger, s ha az Ég csillagzáporával nem szakad le a Földre, s a Föld nem indul meg rengve a lábunk alatt, s a halban bőséges, kék határú tenger nem borítja el a Föld felszínét, minden tehenet vissza fogok hozni az istállójába és a karámba, és minden asszonyt hazahozok a szállására a csatában, harcban és viadalban aratott győzelem nyomán.

Conlach: Conla néven is szerepel. Cú Chulainn és Aiffé fia. Gúnyolódott az írekkel, ezért az apjával kellett kiállnia párbajozni. Apja megölte. Máshol Conn fia, Art testvére. Egy tündérasszony beleszeretett és elvitte tengeri palotájába.

Conn: Írország királya, Száz Csata Hőse. Art és Conlach apja. Felszólította Cumhail-t, hogy adja vissza az elrabolt Murnit, de erre nem került sor. A csatában a lányrabló életét vesztette. Az istenek meghívták magukhoz, hogy biztosítsák nemzetségének dicsőségét. Felsorolták az utána következő összes uralkodó nevét, enni és inni adtak neki, végül megajándékozták.

Connacht: Connaught néven is említik. Ír tartomány, az ottani király lányába szeretett bele Oenghus.

Connla: Conlai, Conlach néven is szerepel. Conn fia. Elvitte egy istennő a Boldogok Szigetére. Conn halála után másik fia, Art uralkodott.

Conor: Caibar néven szerepel Macphersonnál. Ness fis, Cormach apja. Conchobar király helyét foglalja el. Derdriu történetében is szerepel.

Cormach: Írország uralkodója. Igazmondásáról lett híres, miután Tündérországban megkapta Mananann mac Lir-től az Igazmondás Serlegét, ami arról volt híres, hogy három darabra törik, ha valaki hazudik. Vitézei Conann, Goll, Diarmud, Gena, Oisin és fia Osgar.

Coul: Finn apja.

Creidne: Creidhne néven is megtalálható. Bronzkovács, fémműves. Mesteristen, aki a bronzszögeket készíti. A hármasság tagjai Goibniu, Luchtaire, Creidne. Mindegyikük három mozdulattal készít el egy mágikus darabot, (a hármas, bűvös szám segítségével) a Tuatha De Danann tagjainak. Ő készítette Lugh dárdájához a szegecseket.

Crom-Cruach: Ősi, gonosz kígyó- és démonisten. Danu istennő népe a partraszállás után elküldte a három harci istennőt (Morrighan, Macha, Badb), hogy megrémítsék a Fir Bolghokat. Az óriások varázslója, Cesar ekkor Crom-Cruach-hoz imádkozott, aki segítségükre sietett. Elkergette az istennőket, de a druida az életével fizetett a segítségért. A második csatában a fomoiriakat segítette. Nuada kardjának segítsége nélkül az istenek is elvesztek volna. A három istennő közül csak Morrighan menekült meg.

Cualgne: Az itteni barna bikáért harcolnak a királyok. Meb és Cú Chulainn vezetésével.

Cú Chulainn: (Cuchulainn) Eredeti neve Setanta. Fiatalon meghalt ír hős. Apja Lugh, aki Ethnee tündér fia. Más forrásokban anyja Cathbad leánya, de Sualtam és Dechtiré gyermekeként is említik. Az Ulsteri mondákban Cullan kutyája lesz a neve, mikor meg kell ölnie Cullan kovács kutyáját. Amíg nem találnak másik házőrzőt, elvállalja ezt a szerepet. Később párviadalban többek között legyőzte barátját, Ferdiad-ot, és a boszorkányt, Calatinn-t. Cathbadtól, a druidától kapja a nevét. Ő tanította a varázstudományokra, Fergus a kardforgatásra. Nevelését Scath tökéletetesítette. Tőle született fia Conlach. Harci szekerét egy fehér és egy fekete ló húzta. Amikor Scath-nál befejezte a tanulást, legyőzte annak ellenségét, Aiffé-t. Másik szerelme Emer, akit megszöktetett. Még a lány apját, Forgallt is megölte, mikor üldözték. Külsejét inkább démoniként mint emberiként említik a történetek. Egyedül védte hazája határait - amikor Macha átka miatt a férfiak betegen feküdtek - Medb királynő támadásakor, aki az ulsteri barna bikát akarta megszerezni. Ha elfáradt, Lugh és Morrighan harcolt helyette. Barátjával, Ferdiaddal is össze kellett csapnia, aki akkor az Medb szolgálatában állt. A párviadal közben megsebesítette, és már nem tudta meggyógyítani. Mag Meld-re hajózott, ahol beleszeretett egy tündérbe, Fainba, aki egy év múltán, a megbeszélésük szerint, utána indult Ulsterbe. De Emer sírása meghatotta Faint, aki visszatért hazájába, a férjéhez. Cú Chulainn fiatalon halt meg, Medb árulása következtében, aki három boszorkányt küldött holló képében, akik a muirthemné-i síkságra csalták. Kutyahúst etettek vele, amit nem lett volna szabad elfogadnia egy geise miatt, majd miután megbénult, megfosztották fegyvereitől és megtámadták.

Culann: Ulsteri kovács, kinek kutyáját Cú Chulainn önvédelemből megölte, és átvette a helyét.

Cumhail: (Cumall) Finn apja, Ossián nagyapja. Beleszeretett egy druida lányába, Murniba. Megszöktette, de az apa Conn királytól kért segítséget. A kirobbant csatában Goll, az alvilág és a nap istene ölte meg. Az i.sz. II. század végén esett el.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

jo kezdet