2010. január 8., péntek

Ír kelta istenek és helyek: L-T

Lir: A walesi Ler (LLyr) megfelelője. Tengeristen. Nevének jelentése tenger. Ő az egyik legvitézebb isten, akit Finn egyik vitéze, Caelte (Keilti) ölt meg.

Luchtaire: (Lukhtire, Luchta) Ács és mesteristen. Ő készítette a nyelet a fegyverekhez, többek között Lugh dárdájához is.

Lugh: (Lugus) A walesi Lleu Llanu Gyfesa ír megfelelője. Melléknevei a Samildanach -Sok Művészet Mestere, az Il Dána és a Lamh Fada (Lámfhadat) -Hosszúkezű. Fegyvere a Sleá Bua, azaz A Győzelem dárdája Kardja a Freagra, de előszeretettel használt parittyát is, mint az a Balorral vívott harc leírásából ki is derül. Ünnepe az augusztus 1.-ei Lammas vagy Lughnasadh, az aratás ünnepe. Ekkor játékokat, gyűlést és versenyeket tartottak. Lugh isten a Föld Istennőjét vette el ekkor, ami termékenységünnepre utal. (A Math vab Mathonwy, vagyis az ünnep a dombtetőkön általában női istenségek -mint Carmun és Tailtiu- temetkezőhelyein volt.)
Fehér lovának neve Leomló Sörényű Aonvarr.
Ő volt Gallia fővárosának, Lugudunumnak a patrónusa. A kelta világban sok helyen tisztelték. Őt tartották minden mesterség feltalálójának. A rómaiak Merkuriusszal azonosították. A pénzkeresés, a kereskedelem, a mesterségek, a mágusok, a harcosok, a kézművesek, az utasok és a vándorok istene volt. Őt is az istenek vezérének tartották, mint Daghda-t, de mindenben az ellentéte volt. Fiatal, tiszta, nemes egyéniség, a kelta embereszmény megtestesítője.
Nem tartozott Danu istennő népéhez. Akkor érkezett, amikor a Tuatha Dé Danann (Danu Istennő népe) a fomoiriak elleni döntő csatára készült. Nuada királyhoz csak akkor juthatott be, ha olyan mesterséget tudott, amit még Tarában senki. Lugh azt mondta, ács. Ilyen már van itt- felelték. Akkor kovács, hárfás, hős, költő, orvos, varázsló… Ezek is mind vannak - válaszolták. És van-e aki mindezt együtt tudja? - kérdezte. Ekkor beengedték, ám Nuada csak akkor engedte maradni, amikor legyőzte őt a Fidhchell játékban.
A történetek szerint ő az ír hős, Cú Chulainn apja, Balor unokája. Egy druida azt jósolta Balornak, a saját unokája fogja megölni. A fomoiri király ekkor bezáratta leányát, Ethne-t egy üvegtoronyba, hogy senki ne férhessen hozzá. Ám egy isten a kovácsok közül, Cian, Dian Ceth fia, Birogh, a druidanő segítségével követte Balort, amikor az ellopta a csodálatos tehenüket. Így talált rá a toronyra és a lányra, akihez női ruhában tudott csak bejutni. Három gyermek született szerelmükből, akiket a haragos király a tengerbe vetett. Egy gyermek túlélte, ő volt Lugh.
Nevelőanyja egy Fir Bolg királynő, Tailltu, tejtestvére pedig Mananann mac Lir fia lett. Később a második Magh Tuaredh-i csatában Lugh kiparittyázta Ártószemű Balor, vagyis a nagyapja szemét.

Lughai: Nuada fia.

Macha: (Meha, Maha) Alvilági istennő. A háború patrónusa. Lughnasadh-kor áldott állapotban versenyre kellett kelnie Conchobar (Kankavor) ulsteri király (Cú Chulainn nagybátyja) gyors lovaival, mert férje, az ír CrunChu (Krunhu) (máshol Oghma) azzal dicsekedett, felesége gyorsabb a lovaknál. A király meg akarta öletni az írt, ha nem bizonyul igaznak az állítása. Macha megnyerte a versenyt, de meghalt. Előtte ikreket szült, és megátkozta Ulster tartomány férfiait, akik minden évben öt napot és öt éjszakát betegen fekszenek, és annyit szenvednek, mint Macha. Macha a Badb hármasság tagja, Morrighan és Nemhain boszorkányok mellett.

Mac ind Óg: (Oenghus, Oinghus) Nevének jelentése Fiatal Legény. Ő a walesi Mabon és az észak-angliai Maponos. az Arthur mondákban, mint Mabon, Mabuz, Mabonagrain szerepel. Az ifjúság és az egészség istene. Apja Daghda, anyja Boann. A szavak kiforgatásával megszerezte Daghdától a Bruigh na Bóinne-t, a Természetfeletti Lakhelyet, a Boyne forrásánál lévő palotát.
Az Oenghus álma (Aisling Oenguso) című történetben Oengus az álmában látott lányt kereste egész Írországon át. Bodh munsteri király segítségével végre megtalálta. A lány az Ailil uralkodó tartományában élő egyik király leánya volt. Miután megismerkedtek, hattyúvá változtak, és énekelve elrepültek Bruigh na Bóinne-ba. Aki útjuk során hallotta éneküket, három napra álomba merült.

Manannán mac Lir: A Habfodros Tenger Lovasa. A walesi Manawyddan vagy Llyr megfelelője. Tengeristen és vándorkereskedő, tengeri kalauz, az időjárás és jóslás istene. A tengeri út és a boldog túlvilág ura. Lir isten fia. Emain Ablach-ban (az Artur mondákban Avalonban) (vagy Man szigetén) lakik. A Boldogok Országának (Tir Tairngire) uralkodója. Lovával, Embarr-ral vágtat a sima tengeren, mint egy árny. A tenger fodrozódik, ha felesége, Tethra a hajfürtjeit rázza. A második csatában nem Danu népe mellett harcolt. Két állandóan tejelő tehene, étellel tele üstje és a tenger kincstára áll a rendelkezésére. Csatában esett el Uillen mac Cachir (Kakhir) kezétől.

Medb: Ailil asszonya Connaught tartományból. Harc és anyaistennő. Meg akarta szerezni az Ulsteri barna bikát a saját vörös, fehérhomlokú, fehérszarvú bikája mellé. Fergus vezette seregét csak Cú Chulainn állította meg, mert az ulsteri férfiakon éppen rontás volt. A bikát mégis elvitték, de a két állat megölte egymást. Ezután a két tartomány között hét évig béke volt.

Miacht: (Miach) Dian Cecth fia. Ő erősítette Nuada karjára az izmokat és az ezüst kart, amitől ismét ép ember lett.

Midir: Oenghus tejtestvére. Ő az összeköttetés a sidhe és az istenek között. Szerelemistennek is tekinthető szépsége és szerelmi kalandjai miatt. Bár a kelták sem az emberek, sem az istenek szerelmében nem láttak semmi természetfölöttit, tehát nem volt szükségük emberfölötti lények segítségére sem. Ezért külön szerelemistenük sem volt. A történet szerint a Bri Leith környéki sid-halmokban lakik. Azt állította, Étain (Etin) korábbi életében az ő felesége volt, de egy féltékeny vetélytársa elválasztotta tőle.

Matrona: A walesi Modron ír megfelelője.

Mongan: Szarvassá változott isten.

Morrighan: (Morrigan) A háború, a párbaj és a csaták igazságos istennője. Holló királynő. Daghda magáévá tette, amikor a pataknál mosott, hogy biztosítsa népének a békét de Nuada kedveseként is szerepelt. A Badb hármasság tagja.

Nemhain: (Nemain) A harci téboly és az őrület istennője.

Nuada: (Nuadu Airgetlám) A walesi Lludd Llaw Ereint (Llud az Ezüstkezű) és Nudd megfelelője. Fegyvere a Cliamh Solais, A Fény Kardja, ami gyógyíthatatlan sebet ejt. Ő a napisten gyermeke és Tara, vagyis a királyi udvar uralkodója, a Tuatha Dé Danann királya, Morrighan istennő szeretője. A Fir Bolgokkal folytatott csatában elvesztette egyik karját, és mivel csak tökéletes testű ember uralkodhatott, helyette a Szép Bres került trónra, aki elnyomója lett az isteni népnek. Dian Ceth, az orvos és kovácsisten, fiai segítségével ezüstkart készített Nuadának, akit ezen túl Nuada Airgedlámh-nak, Ezüstkarú Nuadának hívtak. Miután újra ő uralkodott, sikeresen legyőzték a fomoiri óriásokat. Octriallach: Ír hős, Indech fia. A második csatában legyőzte Cassmael-t.

Oghma: Melléknevei a Grianainech (Griainainech)-Mint a Nap vagy Verőfényes Arcú és Trénfher -Bajnok. A gall Ogmios megfelelője. Fegyvere a furkósbot az íj és az ékesszólás. Párja Macha [?]. Tőle származik Aed (tűz) és Prydain, Britannia első, mesés királya. Utóda Coirbre, a költő.
Az íreknél fiatal hősként jelent meg. A Magh Tuiredh-i (Mag Tured) csatában az istenek egyik vezére volt. Hős, harcos és a költészet, tudomány pártfogója egyszemélyben. Egyes források Daghda testvéreként említik.
Nevéhez fűződik az Ogam-ábécé, azaz a kelta rovásírás. Ő a kelta embereszmény, a sokoldalúság megtestesítője. Rendelkezik a szó hatalmával, a "kötés" és a halál istene. Megköti és elviszi a halottakat a Túlvilágra. (Az Ogham szimbólumok erejét Cú Chulainn is használta, hogy a Táin Bó Cuailnge-ben megállítsa a connachti sereget.)

Oisin: A walesi Ossian megfelelője. Nevének jelentése Kis Szarvas. A történet szerint anyját egy varázsló szarvassá változtatta, aki így szülte meg a fiát. Apja Finn (Gwyn). Finn országának egy részét Osraige-nek nevezték. (Szarvasnép)

Osgar: Oisin fia. Nevének jelentése szarvasemlő.

Scatach: Alba szigetének harosnője, aki fegyverforgatásra tanítja a fiatal fiúkat.

Scath: Cú Chulainn szerelme.

Sena: Gyógyító istennő, akit jövendölésnél is segítségül hívtak.

Tadg: Nuada fia, Ethne férje.

Tethra: Manannán mac Lir felesége.

Toran: A walesi Taranis és a gall Taran (Mennydörgő) megfelelője. Szakállas óriás képében megjelenő viharisten. Jupiter megfelelője. Fegyverei a villámok. Áldozatként régen fába szorított eleven embert égettek a tiszteletére. Jelképe a napkerék, napkorong, villám, spirál. Melléknevei a Mennydörgő és a Villámszóró. Ő a mennydörgés és a tűz ura, teremtő és alvilági isten. Csodafegyverei az elemi erők tiszteletét mutatják.

Nincsenek megjegyzések: